Uitleg klachtenprotocol

  • Roos Mammacare is verplicht om binnen 5 werkdagen op uw klacht te reageren en u op de hoogte te houden over de voortgang en afhandeling van de klacht.
  • U ontvangt een  klachtenformulier  en na ontvangst hiervan wordt dit schriftelijk bevestigt.
  • Uw klacht wordt door Roos MammaCare in behandeling genomen en indien mogelijk opgelost.
  • Indien noodzakelijk wordt er een onafhankelijk bemiddelaar aangewezen die de klacht in behandeling neemt.
  • Mocht de klacht niet tot overeenstemming van beide kanten opgelost worden dan heeft u de mogelijkheid uw klacht schriftelijk te melden bij de klachtencommissie van de brancheorganisatie. Roos MammaCare is erkend lid en als zodanig hierbij aangesloten.
  • De klachtencommissie kan de klacht gegrond of ongegrond verklaren.
  • Indien één van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de klachtencommissie dan kan deze zaak, binnen 6 weken na datum uitspraak schriftelijk aangemeld worden bij de geschillencommissie van de SEMH.
  • De geschillencommissie van de SEMH geeft een voor beide partijen bindende uitspraak waarbij in ieder geval wordt nagegaan of Roos MammaCare heeft voldaan aan de erkenningsregeling kwaliteitseisen van de SEMH.

De SEMH is schriftelijk te bereiken via postbus 526, 2400 AM, Alphen aan den Rijn.